วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

249 โจทย์ที่ไม่มีคำตอบ 24

[0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 1]
[0, 0, 0, 2]
[0, 0, 0, 3]
[0, 0, 0, 4]
[0, 0, 0, 5]
[0, 0, 0, 6]
[0, 0, 0, 7]
[0, 0, 0, 8]
[0, 0, 0, 9]
[0, 0, 1, 1]
[0, 0, 1, 2]
[0, 0, 1, 3]
[0, 0, 1, 4]
[0, 0, 1, 5]
[0, 0, 1, 6]
[0, 0, 1, 7]
[0, 0, 1, 8]
[0, 0, 1, 9]
[0, 0, 2, 2]
[0, 0, 2, 3]
[0, 0, 2, 4]
[0, 0, 2, 5]
[0, 0, 2, 6]
[0, 0, 2, 7]
[0, 0, 2, 8]
[0, 0, 2, 9]
[0, 0, 3, 3]
[0, 0, 3, 4]
[0, 0, 3, 5]
[0, 0, 3, 6]
[0, 0, 3, 7]
[0, 0, 3, 9]
[0, 0, 4, 4]
[0, 0, 4, 5]
[0, 0, 4, 7]
[0, 0, 4, 8]
[0, 0, 4, 9]
[0, 0, 5, 5]
[0, 0, 5, 6]
[0, 0, 5, 7]
[0, 0, 5, 8]
[0, 0, 5, 9]
[0, 0, 6, 6]
[0, 0, 6, 7]
[0, 0, 6, 8]
[0, 0, 6, 9]
[0, 0, 7, 7]
[0, 0, 7, 8]
[0, 0, 7, 9]
[0, 0, 8, 8]
[0, 0, 8, 9]
[0, 0, 9, 9]
[0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 2]
[0, 1, 1, 3]
[0, 1, 1, 4]
[0, 1, 1, 5]
[0, 1, 1, 6]
[0, 1, 1, 7]
[0, 1, 1, 8]
[0, 1, 1, 9]
[0, 1, 2, 2]
[0, 1, 2, 3]
[0, 1, 2, 4]
[0, 1, 2, 5]
[0, 1, 2, 6]
[0, 1, 2, 7]
[0, 1, 2, 9]
[0, 1, 3, 3]
[0, 1, 3, 4]
[0, 1, 3, 5]
[0, 1, 4, 4]
[0, 1, 4, 9]
[0, 1, 5, 7]
[0, 1, 5, 8]
[0, 1, 5, 9]
[0, 1, 6, 6]
[0, 1, 6, 7]
[0, 1, 6, 8]
[0, 1, 6, 9]
[0, 1, 7, 7]
[0, 1, 7, 8]
[0, 1, 7, 9]
[0, 1, 8, 8]
[0, 1, 8, 9]
[0, 1, 9, 9]
[0, 2, 2, 2]
[0, 2, 2, 3]
[0, 2, 2, 4]
[0, 2, 2, 5]
[0, 2, 2, 7]
[0, 2, 2, 8]
[0, 2, 2, 9]
[0, 2, 3, 3]
[0, 2, 3, 5]
[0, 2, 3, 7]
[0, 2, 4, 5]
[0, 2, 4, 7]
[0, 2, 4, 9]
[0, 2, 5, 5]
[0, 2, 5, 6]
[0, 2, 5, 9]
[0, 2, 6, 7]
[0, 2, 7, 7]
[0, 2, 7, 8]
[0, 2, 7, 9]
[0, 2, 8, 9]
[0, 2, 9, 9]
[0, 3, 3, 3]
[0, 3, 3, 6]
[0, 3, 4, 5]
[0, 3, 4, 7]
[0, 3, 5, 5]
[0, 3, 5, 6]
[0, 3, 5, 7]
[0, 3, 6, 9]
[0, 3, 7, 7]
[0, 3, 7, 9]
[0, 3, 9, 9]
[0, 4, 4, 4]
[0, 4, 4, 9]
[0, 4, 5, 5]
[0, 4, 5, 7]
[0, 4, 5, 8]
[0, 4, 5, 9]
[0, 4, 7, 7]
[0, 4, 7, 9]
[0, 4, 8, 9]
[0, 4, 9, 9]
[0, 5, 5, 5]
[0, 5, 5, 6]
[0, 5, 5, 7]
[0, 5, 5, 8]
[0, 5, 5, 9]
[0, 5, 6, 7]
[0, 5, 6, 8]
[0, 5, 7, 7]
[0, 5, 7, 8]
[0, 5, 7, 9]
[0, 5, 8, 9]
[0, 5, 9, 9]
[0, 6, 6, 6]
[0, 6, 6, 7]
[0, 6, 6, 8]
[0, 6, 6, 9]
[0, 6, 7, 7]
[0, 6, 7, 8]
[0, 6, 7, 9]
[0, 6, 8, 8]
[0, 7, 7, 7]
[0, 7, 7, 8]
[0, 7, 7, 9]
[0, 7, 8, 8]
[0, 7, 9, 9]
[0, 8, 8, 9]
[0, 8, 9, 9]
[0, 9, 9, 9]
[1, 1, 1, 1]
[1, 1, 1, 2]
[1, 1, 1, 3]
[1, 1, 1, 4]
[1, 1, 1, 5]
[1, 1, 1, 6]
[1, 1, 1, 7]
[1, 1, 1, 9]
[1, 1, 2, 2]
[1, 1, 2, 3]
[1, 1, 2, 4]
[1, 1, 2, 5]
[1, 1, 3, 3]
[1, 1, 5, 9]
[1, 1, 6, 7]
[1, 1, 7, 7]
[1, 1, 7, 8]
[1, 1, 7, 9]
[1, 1, 8, 9]
[1, 1, 9, 9]
[1, 2, 2, 2]
[1, 2, 2, 3]
[1, 2, 9, 9]
[1, 3, 5, 5]
[1, 4, 9, 9]
[1, 5, 5, 7]
[1, 5, 5, 8]
[1, 5, 7, 7]
[1, 6, 6, 7]
[1, 6, 7, 7]
[1, 6, 7, 8]
[1, 7, 7, 7]
[1, 7, 7, 8]
[1, 8, 9, 9]
[1, 9, 9, 9]
[2, 2, 2, 2]
[2, 2, 2, 6]
[2, 2, 7, 9]
[2, 2, 9, 9]
[2, 3, 3, 4]
[2, 5, 5, 5]
[2, 5, 5, 6]
[2, 5, 9, 9]
[2, 6, 7, 7]
[2, 7, 7, 7]
[2, 7, 7, 9]
[2, 7, 9, 9]
[2, 9, 9, 9]
[3, 3, 5, 8]
[3, 4, 6, 7]
[3, 4, 8, 8]
[3, 5, 5, 5]
[3, 5, 7, 7]
[4, 4, 5, 9]
[4, 4, 6, 6]
[4, 4, 6, 7]
[4, 4, 9, 9]
[4, 7, 7, 9]
[4, 9, 9, 9]
[5, 5, 5, 7]
[5, 5, 5, 8]
[5, 5, 6, 9]
[5, 5, 7, 9]
[5, 7, 7, 7]
[5, 7, 7, 8]
[5, 7, 9, 9]
[5, 8, 9, 9]
[5, 9, 9, 9]
[6, 6, 6, 7]
[6, 6, 7, 7]
[6, 6, 7, 8]
[6, 6, 9, 9]
[6, 7, 7, 7]
[6, 7, 7, 8]
[6, 7, 7, 9]
[6, 7, 8, 8]
[6, 9, 9, 9]
[7, 7, 7, 7]
[7, 7, 7, 8]
[9, 9, 9, 9]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น