วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

ที่มา

เกม 24 เป็นเกมที่ใช้ตัวเลข 4 ตัว และ +-x/ เพื่อหาค่าให้ได้ 24
บางโจทย์มีคำตอบ
บางโจทย์ไม่มีคำตอบ

แจกแจงรูปแบบทั้งหมด ออกมาจะได้
ตัวเลข 4 ตัวสลับที่ได้ 4x3x2x1 = 24
+-x/ สลับที่ได้ 4x4x4x4 = 64
( ) จัดรูปแบบ (x1?x2)?(x3?x4), ((x1?x2)?x3)?x4, x1?(x2?(x3?x4))ได้ 3 รูบแบบ
รวมวิธีที่เป็นไปได้ 24 x 64 x3 = 4608

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น