วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

app เฉลยเกม 24 (ที่ไป)

เพื่อให้ทราบคำตอบของแต่ละโจทย์ อาจต้องมีการคิดทุกวิธีที่เป็นไปได้ 4608 วิธี
จึงได้พัฒนา android app เพื่อใช้ในการนี้

โดย app เฉลยเกม 24 จะมีข้อเสีย ดังนี้
1. หน้าตาไม่สวยงาม
2. คิดได้ช้า
3. มีค่าใช้จ่ายหากต้องการ license เพื่อป้อนโจทย์เองทั้ง 4 ช่อง

เมื่อหาดู app เกม 24 ใน google play จะพบ app ที่ดูดีกว่า, เร็วกว่าและฟรี มากมาย
แต่ app เฉลยเกม 24 จะคิด 4608 วิธีและแสดงคำตอบให้ทุกกรณี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น