วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

License

เพื่อเปิดช่องตั้งโจทย์ครบ 4 ช่อง จำเป็นต้องมี license
     หากต้องการ license ส่ง email หา app.zndroid@gmail.com เพื่อขอทราบรายละเอียด
ระบุหัวข้อ <license>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น